FANDOM


Bakınız: Konu

Bu sayfada serideki yayınlanmış tüm bölümler bulunabilir.

Cilt 1Edit

No Adı Yayın Tarihi Saatler
1 Savaşçı Barda Savaşıyor 15 Ekim 2010 9:04-9:20
2 Savaşçı Mezarda Savaşıyor 18 Ekim 2010 9:20-9:24
3 Savaşçı Markette Savaşıyor 21 Ekim 2010 9:26-9:57
4 Savaşçı Sokakta Savaşıyor 24 Ekim 2010 10:00-10:19
5 Savaşçı Apartmanda Savaşıyor 27 Ekim 2010 10:23-10:38
6 Savaşçı Lağımda Savaşıyor 30 Ekim 2010 10:40-11:01
7 Savaşçı Okulda Savaşıyor 2 Kasım 2010 11:02-11:16
8 Savaşçı Taksim'de Savaşıyor 6 Kasım 2010 11:17-11:31
9 Savaşçı Odakule'de Savaşıyor 9 Kasım 2010 11:32-11:51
10 Savaşçı Kitapevinde Savaşıyor 12 Kasım 2010 12:00-12:12
11 Savaşçı Evde Savaşıyor 15 Kasım 2010 12:18-12:20Cilt 2Edit

İkinci cilt henüz başlamamıştır. 30 Kasım'dan itibaren devam etmeye başlayacaktır. 18 bölüm olacaktır.